postheadericon Najczęstsze patologie i dysfunkcje psychiczne

Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje psychiczne to przede wszystkim: depresja, nerwica, zaburzenia osobowości, schizofrenia i oczywiście różne uzależnienia. Ze względu na to, że depresja i uzależnienia omówione zostały szerzej na pozostałych podstronach, tutaj opisane zostaną jedynie zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.

Zaburzenia osobowości

Najbardziej znanymi zaburzeniami osobowości są: osobowość narcystyczna oraz antyspołeczna. Pierwszą z nich cechuje wybujałe poczucie własnej wartości, przesadne reagowanie na krytykę, problematyczność kontaktów interpersonalnych, a także brak empatii. Z kolei osobowość antyspołeczna to taka, która objawia się skłonnością do zachowań o negatywnych skutkach dla innych, nieodpowiedzialnych, przestępczych. Osobami o tym typie osobowości są zwykle oszuści, bandyci, ale także niektórzy politycy czy biznesmeni nie liczący się z ludźmi, stawiający sukces i pieniądze ponad wszystko i wszystkich. Ciekawostką może być fakt, że zaburzenia osobowości są jedną z najmniej rzetelnie rozpoznawanych grup problemów psychicznych, a nawet zdarza się, że niektórzy badacze podważają ich istnienie.

Schizofrenia

Schizofrenia to choroba o nie do końca jasnych przyczynach i bardzo różnorodnych objawach. Symptomami są między innymi: uczuciowe otępienie, urojenia, halucynacje, zamykanie się w sobie. Urojenia przybierają różną postać, od urojeń wielkościowych (chory uważa się za wybitną jednostkę), przez prześladowcze (występuje przekonanie o istnieniu pewnych „ich”, którzy chcą schizofrenika skrzywdzić lub zabić), po urojenia oddziaływania (pojawia się przekonanie o tym, że chory sterowany jest przez jakąś siłę). Cierpiący na schizofrenię widzą i słyszą rzeczy, które naprawdę nie istnieją, nie mają miejsca. Najczęściej na tę chorobę zapadają osoby przed 45 rokiem życia. Osoby szczególnie podatne to ludzie inteligentni. Schizofrenia w sposób bardzo silny zaburza życie chorych na wszelkich polach: rodzinnym, zawodowym, towarzyskim. Ma niestety tendencję do nawracania.

depresja